Over ons...

Ons team van ambulant begeleiders vormt een onderdeel van de scholenclusters voor speciaal onderwijs REC 4 (IvOO en Don Bosco: voor kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis en gedrags- en ontwikkelingsproblemen) en REC 3 (ZMLK-Jan Baptist: voor zeer moeilijk lerende kinderen/jongeren), en valt onder MosaLira, schoolbestuur voor Primair onderwijs. Wij zijn met name actief in de regio Maastricht-Heuvelland en werken samen met onder meer het Steunpunt Autisme REC 4 Zuid-Limburg, de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de regionale opleidingencentra (ROC-Leeuwenborgh en ROC-ARCUS) en IRIS (1e lijns centrum voor onderwijs, zorg en onderzoek/diagnostiek). Wij richten ons op het vergroten van kansen van alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Wij sluiten aan op de ontwikkelingen vanuit het Passend onderwijs, waarbij de vragen van onder meer leerkrachten/docenten, intern begeleiders, directies, ouders, hulpverleners die specifieke begeleiding of ondersteuning wensen centraal staan.

Lees verder...